Spread the love

Annika Strandhäll Längd:- Annika Viktoria Strandhäll (född 30 april 1975 i Göteborg, Sverige) är en svensk facklig tjänsteman och politiker som är medlem i Sveriges socialdemokratiska parti. Hon är partiets representant i Sveriges riksdag.

Annika Strandhäll Längd
Annika Strandhäll Längd

Mellan 2014 och 2019 hade hon ett antal poster, bland annat premiärminister och minister med ansvar för socialdepartementet, socialförsäkringsminister 2014–2017 och 2019 samt socialminister 2017–2019. Sedan 30 oktober 2021 har hon varit Sveriges miljö- och klimatminister, förutom att vara Socialdemokraternas politiska taleskvinna i jämställdhetsfrågor.

Som ett resultat av sina erfarenheter gick Annika Strandhäll vidare till Göteborgs stad på arbetsmarknadsprogram. Hon har nu avgått från sin position. Hon blev först intresserad av arbetsorganisationen i slutet av 1990-talet och 1999 valdes hon in i styrelsen för Saskatchewan Teachers’ Federation (SKTF). Hennes första utnämning var som ordförande för Göteborgsavdelningen och 2008 valdes hon till posten som andre vice ordförande i Handels- och Transportförbundet.

Hon växte upp i kvarteret Bergsjön där hon gick på Bergsjönskolan innan hon fortsatte sin utbildning på gymnasiet där hon studerade 3-åriga damfrisörlinjen i tre år. Under läsåren 2007–2008 var hon student vid Göteborgs universitet där hon studerade arbets- och organisationspsykologi samt organisationsteori och organisationsteori.

Annika Strandhäll Längd
Annika Strandhäll Längd

Vision International bildades den 14 juni 2011 då hon valdes till ny ordförande för fackförbundet SKTF, som tidigare varit känt som SKTF.

Strandhäll var statsråd och minister med ansvar för socialdepartementet från den 3 oktober 2014 fram till hans avgång den 3 oktober 2014. I januari 2019 avgick hon från sin tjänst som minister och i oktober 2019 avgick hon från sin tjänst. som statsråd.

Hennes ansvarsområden inom socialförsäkringsområdet sträckte sig från den tredje oktober 2014 till den 26 juli 2017, då hon bland annat innehade posten som socialförsäkringsminister, och mellan den 22 januari och den 1 oktober, när hon hade tjänsten som socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister, ett jobb som hon hade i sammanlagt två år. Under våren och sommaren 2017 tillträdde hon ytterligare uppdrag som tillförordnad folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister och fyllde i för Gabriel Wikström som då var bortrest. Hon var ledamot av Löfven I:s kabinett och under en kort tid ledamot av Löfven II:s förvaltning.

Annika Strandhäll Längd

  • Annika Viktoria Strandhäll höjd (5ft 7in)
  • En misstroendeomröstning mot Strandhäll hölls i maj 2019 på begäran av Moderaterna,
  • efter att Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler avgått och Strandhäll lämnat motstridiga uppgifter om anledningen till överföringen av ansvaret.
  • Det var 172 personer som röstade för en misstroendeomröstning och 113 personer som röstade emot en (59 avstod från att rösta).
  • Administrationen har tillrättavisat oppositionen för att de inte väntat på offentliggörandet av konstitutionsutskottets resultat innan de vidtar åtgärder.
  • Hennes sambo avled i slutet av augusti 2019, då hon tog tjänstledigt från statliga uppdrag,
  • vilket hon fortsatte till den 29 september 2019,
  • då hon av personliga skäl meddelade sin avgång som socialförsäkringsminister.

Som Inga-Britt Ahlenius påpekade bör ett misstroendevotum mot riksdagen inte förberedas i ett utskott, och riksdagen har möjlighet att göra det när som helst enligt grundlagens villkor. Enligt ett uttalande avgivet den 4 juni samma år hade konstitutionsutskottet åberopat 48m Strandhäll på grund av bristande kommunikation och dokumentation efter generaldirektörens avgång.

Annika Strandhäll Längd
Annika Strandhäll Längd

By Waffle

%d bloggers like this: