Spread the love

Tot Hoe Laat Mag Je Klussen:- Hoewel je de avonden misschien liever thuis doorbrengt met klussen in en rond het huis, stellen je buren misschien niet op prijs dat je lang moet boren, zagen of hameren. Houd daarom rekening met de geluidsnormen die wel en niet relevant zijn. Dus, ben je van plan om vanavond de lamellenwand in elkaar te zetten? Volg deze link om meer te weten te komen over de regels en voorschriften die betrekking hebben op geluidsoverlast op de werkvloer!

Tot Hoe Laat Mag Je Klussen
Tot Hoe Laat Mag Je Klussen

In de volgende situaties wordt geluid niet als hinderlijk ervaren:

arbeidsintensieve bouwwerkzaamheden aan de openbare weg of voor de aanleg van nutsvoorzieningen, uitgevoerd ter ondersteuning van de doelstellingen van of namens een overheidsinstantie;

Tot Hoe Laat Mag Je Klussen
Tot Hoe Laat Mag Je Klussen

Werkdagen en zaterdagen tussen 7.00 en 22.00 uur. op particulier terrein waarvoor door het bevoegd gezag een vergunning is verleend, en op verbeterings-, verbouwings- of onderhoudswerkzaamheden aan dat onroerend goed die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, mits de nodige voorzorgen worden genomen om overmatig of onnodig geluid te voorkomen, zijn verboden.

Tot Hoe Laat Mag Je Klussen

  • werkzaamheden en handelingen die direct of onverwijld moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of zaken, dan wel ter voorkoming van calamiteiten;
  • een openbare bijeenkomst waarvoor toestemming is verleend door de gemeenteraad, mits wordt voldaan aan de bij de vergunning gestelde voorwaarden; kinderen die het naar hun zin hebben.
  • Volgens de AVP beschouwen meerdere gemeenten overlast voor omwonenden als strafbaar.
  • Dit komt vooral door geluidsoverlast van aangrenzende panden. In deze wet is ook vastgelegd onder welke voorwaarden u met geluidsoverlast aan uw woning mag werken.
  • Hierdoor verschillen deze tijdstippen van gemeente tot gemeente.
  • De 7 tot 7 regel van de gemeente Utrecht, die geldt van maandag tot en met zaterdag, is een prima richtlijn om in gedachten te houden.
Tot Hoe Laat Mag Je Klussen
Tot Hoe Laat Mag Je Klussen

Doe-het-zelvers moeten deze richtlijnen volgen.

U kunt klusjesmannen inhuren om u te helpen met klusjes in en om het huis, maar er wordt ook van u verwacht dat u regelmatig de handen uit de mouwen steekt. Bovendien zullen niet alle projecten voor woningverbetering worden gevuld met overmatig lawaai. Naast de lokale normen is het een goed idee om de aanbevelingen voor het werken aan uw huis, die iets ruimer zijn, door te nemen. Zelfs in beroepen die relatief rustig zijn, is er vaak enige overlast voor omwonenden. Het is in het belang van alle betrokken partijen als dit op een fatsoenlijk uur van de dag wordt afgesloten.

Bent u van plan te werken in een omgeving waar er gevaar voor uw gezondheid en veiligheid bestaat? In dergelijke gevallen worden ook vaak ongeschreven fatsoensregels toegepast. Ondanks het feit dat er geen nationale regels zijn, is het altijd raadzaam om deze criteria te volgen.

Als je geen goede relatie hebt met je buren, kun je je werktijden het beste beperken tot 10.00 uur tot 16.00 uur. Zo kunnen uw buren in ieder geval een rustige ochtend en een rustige middag hebben.

Of je nu het hoogste niveau van beleefdheid wilt behouden, neem contact op met je buren om te zien of ze blij zijn dat je ‘s morgens vroeg of’ s avonds laat een gat in de muur boort. Omdat zondag van oudsher werd gezien als een “rustdag”, is het vooral belangrijk om rekening te houden met de buren bij het nemen van beslissingen op een zondagmiddag.

By Waffle

%d bloggers like this: